Posłowie we wtorek postanowili przyjąć pakiet zmian w ustawie antykryzysowej. Wśród nowych pomysłów pojawił się projekt wprowadzenia dla osób pracujących na umowach zlecenie i umowach o dzieło o poszkodowanych przez koronawirusa trzykrotnej możliwości skorzystania z tak zwanego świadczenia postojowego. Tym samym tacy pracownicy mogliby otrzymać nawet 6000 zł w ciągu najbliższego kwartału.

Nawet 6000 zł dla pracujących na śmieciówkach w ciągu najbliższych trzech miesięcy. To zmiana w Tarczy Antykryzysowej!

Warto pamiętać, że świadczenie postojowe zostaje przyznane przez ZUS na wniosek poszkodowanego przez koronawirusa. Świadczenie przysługuje osobom tylko w przypadku, gdy umowa nie została zrealizowana lub została zrealizowana w formie częściowej. Trzeba jednak pamiętać, że miesięczny przychód, zanim złożymy wniosek nie może być wyższy niż 15 600 złotych.

Zgodnie z prawem, gdy umowa zlecenie lub o dzieło opiewała na kwotę wyższą niż 1300 złotych  to świadczenie postojowe wyniesie 2080 złotych. Natomiast, jeśli było niższe to wypłacona zostanie kwota widniejąca na umowie.

Dziś pomoc będzie przyznawana jednorazowo, natomiast nowelizacja ustawy antykryzysowej zakłada możliwość trzykrotnego przyznania takiego wsparcia.

Zasiłki z powodu koronawirusa nie będą dostępne dla komornika, zyskają również rolnicy

Zgodnie zasadami przyjętymi przez rząd, wszelkie świadczenia wypłacane z tytułu koronawirusa nie będą objęte możliwością zajęcia komorniczego. Ci rolnicy, którzy zostali poszkodowani przez koronawirusa będą mogli liczyć na jednorazowy zasiłek w kwocie 1300 złotych.

Jak informował portal Kraj: LICZBA DOKONYWANYCH KARTAMI PŁATNICZYMI TRANSAKCJI DIAMETRALNIE ZMALAŁA. TO REKORD, TAK WIELKIEGO SPADKU NIE ZAOBSERWOWANO JESZCZE NIGDY

Przypomnij sobie: AGATA DUDA WYSTOSOWAŁA BARDZO WAŻNY APEL DO WSZYSTKICH POLAKÓW. JUŻ JEJ PIERWSZE SŁOWA MOGĄ WYWOŁAĆ PRAWDZIWE ZDZIWIENIE

Portal Kraj pisał również: CZY PANUJĄCA PANDEMIA KORONAWIRUSA TO COŚ ZUPEŁNIE NOWEGO DLA ŚWIATA? GŁOS NA TEN TEMAT ZABRALI EKSPERCI