Niemiecki Federalny Trybunał Finansowy (BFH) z Monachium podjął decyzję, która jest dość krzywdząca dla naszych rodaków przebywających na terytorium Niemiec.

Sprawa dotyczy zasiłków wypłacanych na rzecz dzieci, niemieckiego Kindergeld i polskiego 500 plus.

BFH zadecydowało, że Kindergeld, który jest wypłacany polskim pracownikom pracującym na terytorium Niemiec będzie pomniejszone o kwotę zasiłku 500 plus, którą otrzymują z Polski.

BFH jest najwyższą instancją niemieckiego sądownictwa finansowego. Ich zadaniem jest między innymi orzekanie w sprawach podatkowych.

Burza wokół zwrotów świadczeń

Zaraz po wejściu ustawy w życie niemieckie instytucje zaczęły domagać się od Polaków zwrotu świadczeń, za cały okres w którym były one wypłacane jednocześnie.

Jeden z naszych rodaków, po otrzymaniu takiego wezwania odwołał się do BFH.

Mężczyzna został oddelegowany przez swojego pracodawcę do Niemiec i mieszka tam na stałe. Pobierał na rzecz dzieci zarówno Kindergeld i 500 plus.

Trybunał odrzucił jednak jego odwołanie i Polak musiał oddać 2 tysiące euro.

Podstawa prawna

BFH uznał, że polskie 500 plus oraz niemiecki zasiłek Kindergeld to świadczenia o tym samym rodzaju, a więc nie mogą być wypłacane jednocześnie.

Jak informował portal Kraj: Trzynastki dla emerytów. Czy budżet państwa pozwoli na dodatkowe świadczenie emerytalne w roku 2020

Przypomnij sobie: Nowy projekt rządzących przeciwko zwolnieniom lekarskim. Może narobić więcej szkody niż pożytku

Kraj pisał również o: 13. emerytura niesie za sobą poważne konsekwencje. Ich zakres może wprawić w osłupienie

Popularne wiadomości teraz

Cebula na włosy. To, co uzyskasz po jej użyciu zwali z nóg

Często budzisz się o 3:00 w nocy? Wiedz, że ten moment jest uznawany przez wiele osób za chwilę, w którym kontaktują się z nami siły nadprzyrodzone

Moczenie stóp w ciepłej wodzie z musztardą to niezwykle stara metoda, którą wyznawały osoby z poprzednich pokoleń. Wystarczy 20 minut

Jak spać lepiej? Stopami lub głową do drzwi

Pokaż więcej