Święty Szarbel (bądź Charbel) był wyjątkowym człowiekiem, który nie zwracał uwagi na wyznanie danego człowieka, a na jego charakter, postępowanie i umiłowanie Boga. Był pod koniec XIX wieku w grocie niedaleko klasztoru św. Marona w Annaya na terenie dzisiejszego Libanu. Gdy umierał, za jego wstawiennictwem udało się uzdrowić z chorób fizycznych i psychicznych ponad 10 tysięcy osób różnych wiar.

Był pustelnikiem oddanym Bogu, surowo pościł i zawsze posłusznie wykonywał polecenia przełożonych swojego zakonu. To właśnie po jego śmierci zaczęły dziać się prawdziwe cuda. Ciało Szarbela jeszcze wiele lat po śmierci było w nienaruszonym stanie, a w połowie XX wieku uznano go wyjątkową postać Kościoła – ze względu na liczne uzdrowienia, w których miał być pośrednikiem. Wśród licznych uzdrowień najważniejszą wydaje się być uzdrowienie 30-letniej Nadii z nagłego paraliżu. Jednak przypadków takich jest znacznie więcej.

Jak modlić się do św. Szarbela, by uzyskać pomoc?

Stworzono skuteczną modlitwę do tego pochodzącego z Libanu świętego (kanonizacja dokonała się w 1977 roku z rąk Pawła VI). Trwa ona dziewięć dni, czyli tworzy formę nowenny. Po każdej z nich należy odmówić trzy modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

Pierwszego dnia należy odmówić specjalną modlitwę, pamiętając o prośbie, jaką mamy do Boga i mając świadomość, że Stwórca chce nam ofiarować to, o co prosimy.

„Chwalebny św. Szarbelu, zwierciadło cnót, przyjdź mi na ratunek i uproś u Boga łaskę, której potrzebuję… (wymienić), na chwałę Jego imienia i dla zbawienia duszy mojej. Amen. Święty Szarbelu, módl się za mnie. Panie Jezu, który obdarzyłeś św. Szarbela łaską wiary, błagam, byś udzielił mi za jego wstawiennictwem łaski, o które proszę, abym żył zgodnie z Twoimi przykazaniami i Ewangelią. Amen”.

Drugiego dnia również odmawiamy kolejną modlitwę specjalnie do świętego. Zanim jednak to zrobimy należy oddać chwilę ciszy Bogu i zrozumieć, że jest on z nami w każdej sekundzie życia.

„Święty Szarbelu, męczenniku życia monastycznego, który doświadczyłeś cierpienia fizycznego i duchowego, zwracam się do Ciebie z ufnością i proszę o łaskę… Święty Szarbelu, wazo niebiańskiej wonności, wstaw się za mną. Boże nieskończenie dobry, który zaszczyciłeś św. Szarbela łaską czynienia cudów, zlituj się nade mną i udziel mi łaski, o którą proszę za jego wstawiennictwem. Tobie chwała na wieki”.

Trzeciego dnia znów odmawiamy kolejną część nowenny. W trakcie modlitwy warto mieć przed oczami obraz ukrzyżowanego Jezusa, który nie cofał się przed niczym w swojej miłości do człowieka.

Umiłowany św. Szarbelu, który jaśniejesz jak jasna gwiazda na niebie Kościoła, oświeć moją drogę i umocnij moją nadzieję. Uproś u Chrystusa ukrzyżowanego, którego nieustannie czcisz, łaskę… Święty Szarbelu, wzorze ciszy i cierpliwości, wstaw się za mną. Panie Jezu, który uświęciłeś św. Szarbela, pomagając mu nieść krzyż, daj mi siłę, by naśladować go w trudnościach życia z cierpliwością i całkowitym poddaniem się Twojej Boskiej woli. Tobie chwała na wieki. Amen.

Czwartego dnia czeka kolejna modlitwa. Zanim jednak się na niej skupimy trzeba w ciągu dnia kilka razy pomyśleć o prośbie, jaką kierujemy w tej nowennie i zastanowić się, jak Bóg na to patrzy.

Święty Szarbelu, uciekam się do Ciebie z ufnością w Twoje wstawiennictwo. Okaż mi raz jeszcze Twoją miłość i uproś u Boga łaskę… Święty Szarbelu, ogrodzie cnót, wstaw się za mną. Boże, pomóż mi wzrastać w cnotach chrześcijańskich na wzór św. Szarbela. Okaż mi miłosierdzie, abym mógł sławić Cię na wieki wieków. Amen.

Piątego dnia – choć nie jest to łatwe, bo pojawia się zniechęcenie – należy wytrwać w modlitwie i oddać się Bogu.

Popularne wiadomości teraz

Prosty patent na dużą wilgotność w lodówce. Wystarczy tylko jeden produkt, by pozbyć się nadmiaru wody

Niespotykane zjawisko na niebie. Niektórzy uważają, że ludziom ukazał się Jezus Chrystus

Córka Danuty Szaflarskiej szczerze wypowiada się o matce. „Wobec mnie bywała surowa”

Takie nieestetyczne plamki ma na ustach wielu z nas. W ten prosty sposób można sobie z nimi poradzić i pozbyć się na zawsze

Pokaż więcej

Święty Szarbelu, oświeć mnie i pomóż mi czynić tylko to, co miłe jest Bogu. Dobry Ojcze, uproś łaskę, której bardzo potrzebuję… Święty Szarbelu, przyjacielu krzyża, wstaw się za mną. Boże, wysłuchaj mojej modlitwy za wstawiennictwem św. Szarbela. Pociesz duszę moją i napełnij mnie Twoim pokojem. Tobie chwała na wieki. Amen.

Szóstego dnia należy przyjąć, że koniecznym do otrzymania daru jest wolność. Trzeba niejako odrzucić to, co stare i niepotrzebne, by uznać to, co chce dać nam Bóg.

Święty Szarbelu, potężny pośredniku, wystarczy jedno Twoje słowo, by Bóg udzielił mi łaski, której bardzo potrzebuję… Święty Szarbelu, radości nieba i ziemi, wstaw się za mną. Boże, który wybrałeś św. Szarbela za naszego pośrednika, udziel mi dzięki jego modlitwie łaski, o którą proszę. Amen.

Siódmy dzień nowenny do św. Szarbela jest dniem wytrwałości. Należy zaufać wstawiennictwu świętego, z którym stajemy wspólnie przed Bogiem.

Umiłowany św. Szarbelu, udziel pomocy wszystkim, którzy się do Ciebie zwracają, uproś u Boga łaskę, o którą żarliwie proszę… Ufam Twojej modlitwie. Święty Szarbelu, przewodniku zagubionych, wstaw się za mną. Boże, pomóż mi w żalu i pokucie za liczne grzechy, które uniemożliwiają otrzymanie Twej łaski. Oceanie Miłosierdzia, oczyść moje serce ze smutku i wysłuchaj mojej modlitwy za wstawiennictwem św. Szarbela. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ósmego dnia nowenny warto odnaleźć radość ze ścieżki, którą idziemy z Jezusem.

Święty Szarbelu, moja wiara rośnie, gdy myślę o Twojej modlitwie i Twoich umartwieniach. Proszę, uproś u Boga łaskę, której potrzebuję… Święty Szarbelu, który żyjesz w radości doskonałej, wstaw się za mną. Mój Jezu ukochany, który poprowadziłeś św. Szarbela do ewangelicznej doskonałości, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski wierności Tobie do śmierci. Amen.

Ostatni, dziewiąty dzień jest wyjątkowy. Pozostaje w prostocie i czystości serca poprosić św. Szarbela o pomoc i liczyć na jego wstawiennictwo u Boga.

Święty Szarbelu, zbliżam się do końca nowenny. Mam wielką nadzieję, że otrzymam od Jezusa łaskę, o którą proszę za Twoim wstawiennictwem. Żałuję za moje grzechy i obiecuję przeciwstawiać się pokusom. Święty Szarbelu, który żyjesz w chwale, módl się za mną. Boże, Ty słuchasz modlitw św. Szarbela i udzieliłeś mu łaski jedności z Tobą, zlituj się nade mną i udziel mi pomocy w trudnościach, bowiem sam nie potrafię ich udźwignąć. Tobie chwała na wieki. Amen.

Jak informował portal Kraj  OSZUŚCI ZNÓW RUSZYLI DO DZIAŁANIA. POLICJA APELUJE O UWAGĘ, METODA NA WNUCZKA LUB POLICJANTA ZADZIAŁAŁA NA KILKUDZIESIĘCIU SENIORÓW NA ŚLĄSKU

Przypomnij sobie  TAKI PRZYPADEK ZDARZA SIĘ RAZ NA PÓŁ MILIONA NOWORODKÓW. NIESAMOWITA SYTUACJA, MATKA TEJ DZIEWCZYNKI NIE WIEDZIAŁA, CO STANIE SIĘ Z JEJ DZIECKIEM

Portal Kraj pisał również  TEN PEDIATRA TO ANIOŁ W LUDZKIEJ SKÓRZE. TO, CO ZROBIŁ DLA SWOICH PACJENTÓW POWINNO BYĆ STAWIANE ZA WZÓR WSZYSTKIM STUDENTOM MEDYCYNY