Papież Franciszek pogroził palcem wielu wiernym Kościoła Katolickiego w obliczu epidemii koronawirusa. Słowa, które skierował do katolików w niedzielę Miłosierdzia Bożego, tydzień po Wielkanocy były naprawdę mocne.

Ojciec Święty zapowiedział, że światu grozi jeszcze trudniejszy wirus, czyli egoizm i obojętność. Papież oczekuje zniesienia nierówności społecznych i niesprawiedliwości, które mają bezpośredni wpływ na kształt całej ludzkości.

Msza w święto ustanowione przez Jana Pawła II została odprawiona bez udziału wiernych w kościele Santo Spirito in Sassia w pobliżu Watykanu. Liturgia miała związek z dwudziestą rocznicą kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej, a świątynia jest ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia i samej świętej.

View this post on Instagram

EN: Pope Francis has established an emergency fund for #COVID-19 at the Pontifical Mission Societies - the Holy Father’s official channel of support for more than 1,110 dioceses all over the world. The Emergency Fund will be used to accompany impacted communities in mission countries via Church structures and institutions. The Holy Father has designated US $ 750,000 as an initial contribution for the fund and has asked to contribute to all Church entities that are able and desirous to help. ES: El Papa Francisco ha establecido un Fondo de emergencia para ayudar a las personas y las comunidades trágicamente afectadas por el #COVID-19. Este Fondo, gestionado por las Obras Misionales Pontificias –el canal oficial de ayuda del Santo Padre a más de 1.110 diócesis del mundo-, será utilizado para sostener las comunidades damnificadas en los países de misión, a través de las estructuras y las instituciones de la Iglesia. El Papa Francisco ha donado 750.000 $ como contribución inicial para el Fondo, y ha pedido colaboración a todas las realidades de la Iglesia que tienen posibilidades. PT: O Papa Francisco criou um Fundo de emergência para o #COVID-19  nas Pontifícias Obras Missionárias - o canal oficial de apoio do Santo Padre a mais de 1.110 dioceses do mundo. O Fundo de emergência será usado para acompanhar as comunidades atingidas nos países de missão por meio das estruturas e instituições da Igreja. O Santo Padre destinou US $ 750.000 como uma contribuição inicial para o Fundo e solicitou uma contribuição para todas as realidades da Igreja que tenham a possibilidade de ajudar. IT: Papa Francesco ha istituito un Fondo di emergenza per il #COVID19 presso le Pontificie Opere Missionarie - il canale ufficiale di sostegno del Santo Padre a oltre 1.110 diocesi nel mondo. Il Fondo di emergenza sarà utilizzato per accompagnare le comunità colpite nei paesi di missione attraverso le strutture e le istituzioni della Chiesa. Il Santo Padre ha destinato 750.000 $ come contributo iniziale per il Fondo e ha chiesto un contributo a tutte quelle realtà della Chiesa che hanno la possibilità.

A post shared by Vatican News (@vaticannews) on

Papież ostro o obecnej sytuacji na świecie!

Przedstawiona przez papieża Franciszka homilia była dość mocna w wyrazie, Ojciec Święty stwierdził że w obliczu najwyższej próby, w jakiej się znaleźliśmy ludzie okazali się bardzo krusi. Zdaniem papieża i do społeczeństw wchodzi pewne niebezpieczeństwo, związane z obojętnym egoizmem, który może stać się jeszcze gorszym wirusem niż sam SARS-CoV-2.

Według papieża już teraz dochodzi do selekcji ludzi, pomijania i niezwracania uwagi na biednych, wykluczonych, tych którzy zostali w tyle cywilizacji. Zdaniem papieża, pandemia pokazała nam, że wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od statusu społecznego, urodzenia, pochodzenia, rasy i posiadanego majątku.

– Wszyscy jesteśmy ułomni, wszyscy równi, wszyscy cenni – stwierdził papież Franciszek.

Zdaniem Ojca Świętego obecne czasy to najlepszy moment na to, by uzdrowić społeczność światową, usunąć społeczne nierówności i znieść niesprawiedliwość.

Jak informował portal Kraj: SENSACYJNE DONIESIENIA Z WATYKANU. PAPIEŻ FRANCISZEK MIAŁ MIEĆ KONTAKT Z OSOBĄ ZARAŻONĄ

Przypomnij sobie:  NIESAMOWICIE PORUSZAJĄCA SCENA PRZEDSTAWIAJĄCA MODLITWĘ PAPIEŻA FRANCISZKA NA PUSTYM PLACU ŚWIĘTEGO PIOTRA. WIERNI NIE MOGLI W NIEJ UCZESTNICZYĆ

Popularne wiadomości teraz

Bruce Willis sprzedał majątek o wartości 65 milionów dolarów z powodu choroby

Twoje talenty są związane z datą urodzenia. Sprawdź swoje umiejętności

Modlitwa do tego apostoła czyni cuda w finansowych tarapatach. Wystarczy kilkukrotnie ją odmówić z głęboką wiarą, a stanie się to, na co czekamy

Wielki smutek w życiu legendarnej gwiazdy polskiej estrady. Pewna sprawa uniemożliwia jej powrót do scenę

Pokaż więcej

Portal Kraj pisał również: TO, CO WYDARZYŁO SIĘ PODCZAS OSTATNIEJ DROGI JANA PAWŁA II ZASTANAWIA WSZYSTKICH KATOLIKÓW NA ŚWIECIE. NIECODZIENNE WYDARZENIE W TRAKCIE CEREMONII