Będzie pasł trzodę wśród wielu ucisków; po ich przejściu miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone, a straszny Sędzia osądzi swój lud - brzmi przepowiednia przypisana św. Malachiaszowi, biskupowi Armagh w Irlandii, w XII wieku.

Watykańskie słowa z mrocznym urokiem, te, które tradycja przypisuje (najprawdopodobniej niesłusznie) św. Malachiaszowi, biskupowi Armagh w Irlandii, w XII wieku. Jego imię nosi słynne „proroctwo” dotyczące zgubnego losu Kościoła: przeznaczonego, zgodnie ze słowami tego tajemniczego tekstu, na zniszczenie.

Rzeczywiście, do samozniszczenia: z ostatnim papieżem, pokonanym we własnej wierze. Odważne, ostre i wyraźne, że książka Aldo Maria Valli opublikowana przywołuje wydawców LiberiLibri od samego tytułu, teologiczną problematykę Malachiasza: tragiczny los Kościoła Piotra. Przeznaczenie, które w czytaniu Valli jest naznaczone kursem, jaki papież Franciszek I, Bergoglio, wyznaczył Kościołowi w naszych latach, na zawsze zmieniając jego oblicze w immanentystycznym i ponadziemskim kierunku.

Ale nie myślcie o tekście Vallego jako o tekście konserwatywnego myśliciela, który kwestionuje Francesco sic et simpliciter za neomodernistyczne podejście swojego pontyfikatu. Z drugiej strony jest to tekst destrukcyjny właśnie dlatego, że istoty tego dzieła nie da się sprowadzić ani pod względem treści, ani stylu do tradycjonalistycznej nagany wobec papieża.

Czy zatem papież Franciszek będzie ostatnim, upadłym w wierze papieżem na świecie? Wiele na to wskazuje, a ostatnie wydarzenia w miastach wielu krajów, protesty, demonstracje i wojny domowe zdają się być kontynuacją słów papieża z jednych z "Dni Młodzieży" - idźcie w miasto, róbcie raban.

Co o tym sądzicie?

O tym się mówi: Czy tajemnica legendarnego potwora z Loch Ness wyjaśniona? Naukowcy po badaniach mają pewną teorię

Zerknij: Cena cukru osiągnie astronomiczną wysokość? Istnieją obawy o produkcję surowca. Czy to oznacza wzrost cen za produkty spożywcze? Winny jeden czynnik