Ta decyzja podzieliła polskie społeczeństwo i nie zgadza się z nią ogromna rzesza przedsiębiorców i samozatrudnionych.

Według założeń przyjętych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, którą trzeba było przyjąć ze względu na nadciągający przez pandemię koronawirusa kryzys gospodarczy w Polsce i na świecie całkowicie zwolnieni z przymusu opłacania składek na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będą przez trzy kolejne miesiące wyłącznie katoliccy księża i całe polskie duchowieństwo.

Przedsiębiorcy, właściciele firm z różnych branż czy osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą zyskały odroczoną płatność – również na kwartał.

Takie uprzywilejowanie duchownych nie podoba się większości polskiego społeczeństwa, co widać w licznych negatywnych komentarzach w social mediach i całym Internecie.

Księża w Poslce nie będą płacić ZUS-u przez kolejne trzy miesiące! Decyzja w związku z koronawirusem szokuje Polaków!

Wielu ludzi uważa, że to jawna niesprawiedliwość, iż – zgodnie z założeniami tarczy antykryzysowej – księża mają zostać zwolnieni całkowicie ze wszystkich opłat i potrąceń na rzecz FUS, a także będą mogli skorzystać z bardzo preferencyjnych warunków.

Okazuje się, że duchowni i tak płacą mniej na ZUS od zwykłych obywateli. Według danych Ministerstwa Finansów, w ubiegłym roku księża średnio płacili jedynie 482 złote zryczałtowanego podatku.

Składki zdrowotne wylicza się im na bazie minimalnego wynagrodzenia, a księża, którzy są również duszpasterzami mają opłacać tylko 20 proc. składki emerytalnej. Brakujące sumy mają być regulowane z Funduszu Kościelnego z budżetu państwa.

Decyzją polskich władz i według zapisów Tarczy Antykryzysowej księża mają będą mieli obowiązku płacenia ZUS-u przez następne 3 miesiące.

Jak informował portal Kraj  TO JUŻ PEWNE. KOŚCIÓŁ WYDAŁ OFICJALNE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZAPLANOWANYCH NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE PIERWSZYCH KOMUNII ŚWIĘTYCH TYSIĘCY DZIECI W POLSCE

Przypomnij sobie OBIECANE TRZYNASTE EMERYTURY SENIORZY MIELI OTRZYMYWAĆ WRAZ Z POCZĄTKIEM KWIETNIA. CZY W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EMERYCI DOSTANĄ NOWE ŚWIADCZENIE

Portal Kraj pisał również  UWIELBIANY ARCYBISKUP WŁĄCZYŁ SIĘ W POMOC W ZMAGANIACH Z KORONAWIRUSEM. GRZEGORZ RYŚ KUPIŁ NIEZWYKLE POTRZEBNY SPRZĘT DLA SZPITALA