O to świadczenie starała się duża grupa obywateli. Chodzi o zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest Polakom, którzy w celu opieki nad osobą niepełnosprawną musieli ograniczyć pracę lub całkowicie zrezygnować z zatrudnienia. Świadczenie to funkcjonuje już 16 lat - 28 listopada 2003 roku podjęto ustawę regulująca prawnie tę kwestię.

Do tej pory wiele osób uzyskiwało takie świadczenie i regularnie z nich korzystało. W nowym roku pojawią się nowe regulacje prawne, które wprowadzą zmiany w wysokości zasiłku i kryteriach jego przydzielania.

Nowe zasady zasiłku opiekuńczego od 2020 roku

O świadczenie będą mogły starać się osoby, które ponoszą obowiązek alimentacyjny i obywatele, którzy zrezygnowali z zatrudnienia, by móc zająć się osobą niepełnosprawną, wymagającą stałej opieki i posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem potrzeby stałej opieki np. jednego z rodziców.

Kto ma prawo zostać opiekunem? Każda osoba, która należy do rodziny niepełnosprawnego w prostej linii – w tym rodzice i rodzeństwo. Dodatkowo, by otrzymać zasiłek opiekuńczy trzeba spełniać kryterium dochodowe. Zgodnie z artykułem 5 ust. 2 nowej ustawy dochód rodziny nie może przekraczać 764 złotych na osobę.

Co istotne w przypadku pełnoletnich niepełnosprawnych funkcjonują inne części składowe dochodu rodzinnego. Dochodu dorosłego niepełnosprawnego nie wlicza się do dochodu rodziców.

Zasiłek opiekuńczy wynosi dokładnie 620 złotych i wypłaca się go w każdym miesiącu osobie, które spełnia kryteria. Aby otrzymać świadczenie trzeba zgłosić się do swojego urzędu lub do Ośrodka Pomocy Społecznej i złożyć właściwy wniosek.

Kto nie otrzyma zasiłku opiekuńczego?

Według ustawy do zasiłku prawa nie mają osoby, które sprawują opiekę nad członkiem rodziny, ale mają uzyskują emeryturę, rentę lub rentę rodzinną. Pieniędzy nie otrzyma także niepełnosprawny, który przebywa w rodzinie zastępczej.

Jak informował portal „Kraj”: ZASKAKUJĄCE, ILE WYDALI POLACY NA OBLIGACJE SKARBOWE TYLKO W OSTATNIM MIESIĄCU

Przypomnij sobie ZASKAKUJĄCE WYDARZENIE W JEDNYM Z POLSKICH KOŚCIOŁÓW

Portal „Kraj” pisał również: BARDZO WAŻNE ZMIANY W EMERYTURACH. EMERYCI SĄ WNIEBOWZIĘCI

Popularne wiadomości teraz

"Chcę się rozwieść z żoną, ale obawiam się, że nie poradzi sobie bez mnie"

"Nie chcę mieć wnuczki. Dlaczego moja synowa nie chce tego zrozumieć": Od razu ostrzegłam, żeby na mnie nie liczyli

"Moja 22-letnia córka poślubi kogoś w moim wieku": Nie wyobrażam sobie tego

"Moja siostra dzwoni do mnie i ma pretensje. A ja nie jestem nikomu nic winna": mówi, że trzeba pomagać mamie

Pokaż więcej